Bazuj na dowodach

 
Dynamika trendów rynkowych wymaga rzetelnych danych, aby podejmować trafne decyzje biznesowe. Wiedza o klientach i użytkownikach produktów oraz usług, dla których istnieje każda organizacja, jest jednym z jej najważniejszych zasobów.

Same deklaratywne dane czy zbiór określonego wycinka informacji, na których bazują w dużej mierze tradycyjne badania marketingowe, to dzisiaj za mało. Dziś potrzebna jest wiedza oparta na dowodach oraz umiejętność jej przełożenia na praktykę biznesową.

Tym właśnie jako Customer Mind zajmujemy się my, praktyczna firma badawcza. Praktyczna, ponieważ dostarczamy nie tylko dowody bazujące na połączeniu różnorodnych metod badawczych, ale dbamy również o to, aby wyniki badań odpowiednio zinterpretować i wdrożyć w życie organizacji.
 

3 x Z to nasz autorski, modułowy proces badawczo – wdrożeniowy:

 • CM_oferta_www-04


  WIZERUNEK ORAZ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA


  • ocena spójności komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej
  • trafne zaprojektowanie oraz analiza kampanii, badanie 360
  • user Experience (e-commerce, projektowanie komunikacji internetowej itp.)
 • CM_oferta_www-05


  R&D


  • innowacje produktowe (poszukiwanie potencjału rozwojowego produktu/marki)
  • wsparcie procesu projektowania nowych produktów i usług
  • analiza sukcesów oraz niepowodzeń wdrożeniowych
 • CM_oferta_www-06


  SHOPPER EXPERIENCE


  • analiza zachowań klienta w punkcie sprzedaży
  • kreowanie doświadczeń klienta
  • badanie efektywności merchandisingu
 • CM_oferta_www-07


  EMPLOYER BRANDING
  I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA


  • komunikacja z kandydatami
  • komunikacja wewnętrzna
  • promocja najlepszych praktyk
1 / 1

Narzędzia neuromarketingowe

 
CM_narzedzia_www-15

EEG

Metoda polega na rejestracji oraz zapisie bioelektrycznej aktywności mózgu. Pozwala na poznanie preferencji osoby badanej – jej zaangażowania, uwagi poznawczej oraz  wzrokowej. Cechuje ją wysoka rzetelność oraz obiektywizm.

Dowiedz się więcej
 
 
CM_narzedzia_www-17

EYE TRACKING

Technika polega na śledzeniu ruchu gałek ocznych, zarówno świadomych, jak i nieświadomych. Dostarcza rzetelnych informacji na temat skupienia uwagi wzrokowej, częstotliwości i czasu kontaktu wzrokowego, kolejności spostrzegania oraz analizy porównawczej obiektów (technika może być wykorzystana oddzielnie jako niezależna metoda badawcza).

Dowiedz się więcej
 
 
CM_narzedzia_www-18

GSR

Metoda mierzy opór elektryczny skóry, który zależy od stopnia jej nawilżenia wywołanego zmianami aktywności gruczołów potowych. Tego rodzaju reakcje w badaniach mogą być objawami przeżywania emocji lub spontanicznej reakcji na bodźce dochodzące np. z reklamy.

Dowiedz się więcej
 

Narzędzia dodatkowe

 
CM_narzedzia_www-16

MIND SONAR ®

Badanie psychometryczne on-line, mierzące style myślenia i kryteria, którymi posługuje się badany w kontekście danej sytuacji (np. ważnej decyzji zakupowej). Pozwala określić jakie wzorce myślowe dominują i jakie kryteria wyboru uruchamiają konsumenci w konkretnej sytuacji zakupowej.

Dowiedz się więcej
 
 
CM_narzedzia_www-20

Badania fokusowe (FGI)

Badanie polegające na przeprowadzeniu przez moderatora dyskusji wśród grupy fokusowej (np. konsumenci określonej kategorii produktowej) na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza. FGI stanowi samodzielne badanie, które dostarcza informacji nt. subiektywnych ocen badanych, np. percepcji konsumenta, jego postaw wobec danej marki czy preferencji zakupowych.

Dowiedz się więcej
 
 
CM_narzedzia_www-19

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

Badanie kładące główny nacisk na uzyskanie pogłębionej informacji podczas indywidualnej rozmowy z respondentem, którego największa wartość wynika ze swobody jego wypowiedzi. Moderator tak kieruje wywiadem aby uzyskać wszelkie istotne z punktu widzenia celu badawczego informacje, np. na temat doświadczeń czy stosunku badanego do danej marki czy produktu.

Dowiedz się więcej
 

Poznaj nas i wiedz, że możesz nam zaufać i polegać na naszych kompetencjach

Ewa Schabek

dbam o dotrzymywanie zobowiązań


Absolwentka Psychologii UAM w Poznaniu, doświadczony manager, certyfikowany konsultant Mind Sonar, facylitator. Ekspert w zakresie Employer Brandingu oraz komunikacji organizacji.

Jagna Sobierajewicz

zapewniam rzetelność badań


Absolwentka Psychologii UAM w Poznaniu, badacz naukowy z zakresu neuronauki i neuromarketingu. Ekspert w zakresie przygotowania, realizacji oraz interpretacji badań, współautor raportów badawczych.

Dr Marta Kurczewska

projektuję proces badawczy


Dr UAM w Poznaniu w zakresie Biofizyki, fizyk medyczny, praktyk – optometrysta. Ekspert od projektowania scenariuszy badań, analityki oraz interpretacji danych.

Dr hab. Jacek Trębecki

konsultuję zagadnienia dotyczące PR


Pracownik naukowy oraz wykładowca Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations UE w Poznaniu, praktyk w zakresie kreowania wizerunku oraz relacji z mediami, współwłaściciel agencji PR. Ekspert ds. wizerunku oraz komunikacji marketingowej.

Renata Mikołajczyk

konsultuję zagadnienia dotyczące R&D


Absolwentka UE w Poznaniu oraz warszawskiej SGH, certyfikowany moderator metody Design Thinking, doświadczony manager i praktyk w obszarze projektowania marek, produktów i usług. Ekspert w zakresie R&D.

Skontaktuj się z nami.

ul. Stary Rynek 83/3, 61-768 Poznań

Siedziba: ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól

+48 602 30 40 45

biuro@customermind.pl